Regulamin

Polityka prywatności:

Dane użytkowników nie są sprzedawane.
Jednak korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wysyłkę e-maili marketingowych przez Łukasza Grodzkiego.
Dane użytkowników są zabezpieczone.
Strona używa plików cookies (ciasteczka), używane do ułatwienia pracy z serwisem www.
Użytkownicy odpowiadają za nielegalne działania na serwisie.
Użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych z serwisu.

§ 1
Serwis prowadzi Łukasz Grodzki - Piastowska 3, 22-100 Chełm.
Kontakt do administratora: lukgro1991@wp.pl

§ 2
Serwis umożliwia poznawanie ludzi biznesu. Serwis jest dostępny dla osób od 18 lat życia. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Nie można używać konta do wysyłania reklam. Zabronione jest pożyczanie konta innym osobom.

Publikowanie danych jest dobrowolne. Mogą one być widoczne przez każdego użytkownika, który będzie korzystać z serwisu. Dodatkowo administrator otrzymuje prawa od użytkowników do wykorzystywania ich danych w celach związanych z autopromocją.

Zabrania się podawania w profilach informacji kontaktowych - adresów, e-maili, telefonów i innych, w tym stron internetowych. Takie konta mogą zostać zbanowane bez zwrotu środków za konto VIP.

Administrator nie ingeruje w rozmowy pomiędzy użytkownikami.

Administrator jako właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednakże użytkownik jest świadomy możliwości wystąpienia zakłóceń niezależnych od administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym użytkowników drogą mailową lub na łamach Serwisu, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od administratora "kradzieże kont" dokonywane przez osoby trzecie np. za pomocą oprogramowania malware na sprzęcie użytkownika bądź poprzez ujawnienie hasła do Konta przez użytkownika osobom trzecim, a także za pobieranie zdjęć z serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z serwisu.§ 3
Korzystanie z serwisu jest płatne. Opłata dotyczy konta VIP i możliwości jakie ono oferuje. Płatności obsługuje DotPay. Za wysyłanie prezentów pobierane są punkty, które otrzymuje się po opłaceniu konta VIP. Użytkownik może złożyć pisemną reklamację. Jeżeli użytkownik, po wpłynięciu płatności na rachunek administratora, nie rozpocznie korzystania z funkcjonalności płatnej ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Aktualna cena za konto VIP to 100 zł - 90 dni usługi.

Możliwości jakie oferuje serwis to między innymi umieszczanie zdjęć i opisów, pisanie komentarzy, ocenianie profili, dawanie i otrzymywanie prezentów, pisanie prywatne i sprawdzanie kto oglądał profil. Można również dodawać swoje filmy i imprezy. W serwisie można przeglądać profile innych użytkowników. Można także dołączać do grup i dodawać znajomych.§ 4
Użytkownicy odpowiadają za swoje działania w internecie. W szczególności za zgodność z prawem i moralnością. Profil może zostać usunięty lub zablokowany, jeśli złamie jakieś zasady. Dodatkowo można zastosować działania prawne wobec osoby, która nadużywa swoich działań wobec serwisu lub innych użytkowników.

Użytkownik odpowiada za materiały przekazywane i publikowane na łamach serwisu przez użytkownika, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.

Użytkownik odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy użytkownikiem, a innym użytkownikiem zapoznanym za pośrednictwem serwisu.

Użytkownik odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez użytkownika w serwisie lub informacji o użytkowniku udostępnianych innym użytkownikom - administrator nie ma możliwości zweryfikowania zgodności ww. informacji ze stanem rzeczywistym.

Użytkownik odpowiada za prawa autorskie do treści i zdjęć - pierwsze zdjęcie musi być aktualne. Wielkość zdjęć i materiałów może zostać ograniczona rozmiarowo§ 5
Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili.

Aktualna wersja z dnia: 10-12-2019.